11/04/2008

ဥေစၧဒ ဒိဌိ၊ သႆတဒိဌိ (လယ္တီဆရာေတာ္)

• နာမ္တရား၊ ႐ုပ္တရားႏွစ္ပါးလံုးကိုပင္ အတၱ-ဇီ၀ဟု ယူေသာ ဒိဌိတစ္မ်ိဳး။
• နာမ္တရားကိုသာ အတၱ-ဇီ၀ ဟုယူေသာ ဒိဌိတစ္မ်ိဳး။
• နာမ္-ရုပ္တရားတို႕မွ အလြတ္အသီးအျခားဟု ယူေသာ ဒိဌိတစ္မ်ိဳး။
နာမ္-႐ုပ္တရားကို အတၱ-ဇီ၀ဟု ယူရာ၌ အတၱဇီ၀သည္ တစ္သက္လံုး တစ္ဘ၀လံုး အခိုင္အျမဲတစ္ခုတည္း အျဖစ္ႏွင့္ တည္ေနသကဲ့သို႔၊ ႐ုပ္-နာမ္သည္လည္း တစ္သက္လံုး တစ္ဘ၀လံုးတစ္ခုတည္း အျဖစ္တည္ေနသည္။ ဘ၀ဆံုး၍ ကမၼဇ႐ုပ္ခ်ဳပ္ပ်က္ရာတြင္မွ ႐ုပ္-နာမ္
အတၱဇီ၀ေပ်ာက္ဆံုးသည္ဟု ယူသည္ကား - ဥေစၦဒဒိဌိတည္း။
႐ုပ္ကား - အတၱဇီ၀မဟုတ္။ နာမ္သည္သာ အတၱဇီ၀ျဖစ္သည္။ စုတိကမၼဇ႐ုပ္ခ်ဳပ္ပ်က္၍ ေသဆံုးရာ၌ ႐ုပ္သည္သာ ခ်ဳပ္ဆံုးသည္။ အတၱဇီ၀ ဟုဆိုအပ္ေသာ နာမ္သည္ကား ခ်ဳပ္သည္ဟူ၍ မရွိ႐ုပ္ခႏၶာတစ္ခု ခ်ုဳပ္ဆံုးလွ်င္ - ဘ၀တစ္ပါးသို႕ ေျပာင္းကူး၍ ႐ုပ္ခႏၶာအသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္၍ ေနသည္ဟု ယူဆသည္ကား - သႆတဒိဌိတည္း။
အတၱ-ဇီ၀သည္ ႐ုပ္ခႏၶာ-နာမ္ခႏၶာတို႕မွ အလြတ္အသီးအျခားတည္းဟု ယူရာ၌လည္း တစ္ဘ၀မွာ တစ္ခါ တစ္ခါပ်က္ဆံုးသည္ဟု ယူဆသည္ကား ဥေစၦဒ ဒိဌိတည္း။ ႐ုပ္ခႏၶာ - နာမ္ခႏၶာသည္သာ တစ္ဘ၀တြင္ တစ္ခါ တစ္ခါပ်က္ဆံုးသည္။ ႐ုပ္ခႏၶာ - နာမ္ခႏၶာမွ အလြတ္ တစ္ျခားတစ္ပါးျဖစ္ေသာ အတၱဇီ၀မူကား ပ်က္ဆံုးသည္ မူ၍ မရွိဟု ယူဆသည္ကား - သႆတဒိဌိေပတည္း။
မွတ္ရန္ - ဥေစၦဒဒိဌိကား - တစ္ဘ၀လွ်င္ တစ္ခါတစ္ခါ အတၱဇီ၀ခ်ဳပ္ျပတ္သည္။ ေနာက္ဘ၀တြင္ အတၱအသစ္ ဇီ၀အသစ္တည္ေထာင္၍ သံသရာမွာ က်င္လည္သည္ဟု ယူ၏။
နတိၳက အေဟတုက အၾကိယဒိဌိၾကီးမ်ားမူကား - ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ- အတၱ- ဇီ၀မည္သည္ တစ္ဘ၀သာရွိသည္။ ေရွးဘ၀မွ ေျပာင္းလာသည္လည္းမရွိ။ ေနာက္ဘ၀သို႔ ေျပာင္းသည္လည္း မရွိ။ ပစၥပၸဳန္ဘ၀ခ်ဳပ္ဆံုးလွ်င္ အျပီးတိုင္ခ်ဳပ္ဆံုးသည္။
မေကာင္းမႈကို ျပဳေသာ္လည္း ေနာင္ဘ၀တြင္ ဒုကၡအက်ိဳးခံစားရသည္ ဟူ၍မရွိ။ ကုသိုလ္ျပဳေသာ္လည္း ခ်မ္းသာခံစားရက်ိဳး မရွိဟု ယူၾကသည္။

2 comments:

★သခင္မ်ဳိးေဟ့ဒုိ႔ျမန္မာ★ said...

ကုလားေတြက နအဖနဲ႔ ဒီမုိ ႏွစ္ဖက္စလုံးကုိ ညာေပါင္းျပီးခြစား လုပ္ေနပါတယ္။ တကမာၻလုံးမွာ ကုလားေတြ ဒုကၡေပးေနတာကုိ အားလုံးျမင္ေနၾကတာပဲ။ အဲဒါကုိ လုံး၀ဂရုမစုိက္ပဲ ဒီမုိနဲ႔ နအဖေတြဟာ ကုလားေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး သူတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး အက်ဳိးအျမတ္ကုိပဲ ၾကည့္ေနပါတယ္။ နအဖက ကုလားေတြနဲ႔ ေပါင္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ကလိမ္ကက်စ္လုပ္ေနပါတယ္။ ဒီမုိသမား မေဗဒါဟာ ကုလားမ တစ္ေယာက္ကုိ ႏုိင္ငံေရး ဇတ္ခုံေပၚမွာ ေနရာရေအာင္ ကူညီေပးေနပါတယ္။ ကုလားကုိ ေျမွာက္ပင့္ေနတဲ့ မေဗဒါလုပ္ရပ္ကုိ ေကာ္မန္႔ကေန ဆန္႔က်င္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

http://mabaydar88.blogspot.com/2010/09/blog-post_3555.html


ကုလားကုိထိရင္ ဆတ္ဆတ္ထိမခံသူမ်ားကုိ ဆန္႔က်င္ေနသည့္
ျမင့္ျမတ္သည့္မဟာျမန္မာ၀ါဒီသခင္ၾကီး Mr. ★ဆရာေဇာ္မ်ဳိး★

Unknown said...

ဖတ္မရ