11/04/2008

မဇၩိမပဏၰာသပါဠိေတာ္ျမန္မာျပန္ ေဗာဓိမင္းသားသုတ္ေတာ္မွ

မင္းသား - ငါသည္ညဥ့္၏ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ေသာ မုိးေသာက္ယံ၌ သံုးခုေျမာက္ ဤအသိဥာဏ္၊ ၀ိဇၨာ(အာသ၀ကၡယဥာဏ္)ကို ရခဲ့ျပီ။ မသိမႈ အ၀ိဇၨာေပ်ာက္ခဲ့ျပီ။ အသိဥာဏ္၀ိဇၨာျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီ။ အေမွာင္ေပ်ာက္ခဲ့ျပီ။ ဥာဏ္အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျပီ။ မင္းသား - ထိုငါ့အား ဤသို႔ေသာ အၾကံ(စဥ္းစားမႈ)သည္ ျဖစ္၏။

ငါသိအပ္ေသာ ဤတရားကားနက္နဲ၏။ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ မြန္ျမတ္၏။ တကၠီပုဂၢိဳလ္တို႔၏ က်က္စားရာ မဟုတ္။ သိမ္ေမြ႕၏။ ပညာရွိသူတို႕သာ သိျမင္ႏိုင္၏။ ဤသတၱ၀ါမ်ားကား ကာမဂုဏ္တို႕၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႕၌ ေပ်ာ္ပိုက္ကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႕၌ အလြန္ႏွစ္ျခိဳက္ၾကကုန္၏။ ကာမဂုဏ္တို႕၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ အလြန္ႏွစ္ျခိဳက္ေနၾကေသာ ဤသတၱ၀ါမ်ားသည္ အက်ိဳးတို႕၏ အေၾကာင္းတရားျဖစ္ေသာ ဤပဋိစၥသမုပါဒ္တရားကို ျမင္ႏိုင္ရန္ခက္ခဲ၏။

ျပဳျပင္မႈ(သခၤါရ) အားလံုး၏ ျငိမ္းရာ၊ ဥပဓိတရားအားလံုးကို ပယ္စြန္႕ရာ၊ တဏွာ၏ကုန္ရာ၊ ရာဂ၏ ကင္းရာ ခ်ဳပ္ရာ ျငိမ္းရာျဖစ္ေသာ ဤနိဗၺာန္တရားကိုလည္း ျမင္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲ၏။ ငါသည္ တရားကို ေဟာေသာ္ျငားလည္း သူတစ္ပါးတို႕သည္ ငါေဟာေသာ တရားကို မသိႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ရာ။ ဤသို႔ျဖစ္လွ်င္ ထိုတရားေဟာေျပာမႈသည္ ငါ့အား ပင္ပန္း႐ံုသာ ျဖစ္ရာ၏။ ငါ့ကိုယ္ကိုညွင္းဆဲ႐ံုသာ ျဖစ္ရာ၏။ဟုစိတ္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့၏။ မင္းသား - ထို႕အျပင္ အလြန္အံ့ၾသ ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ေရွးက မၾကားဘူးေသာ ဤဂါထာတို႕သည္ ငါ၏စိတ္တြင္ ထင္လာကုန္၏။

ငါသည္ ခဲယဥ္းစြာ က်င့္၍ သိအပ္ျပီးေသာ တရားကို ယခုအခ်ိန္အခါတြင္ ေဟာေျပာျခင္းငွာ မသင့္ေလ်ာ္ေသးေခ်။ ရာဂေဒါသတို႕ အႏွိပ္စက္ခံေနၾကရေသာ သူတို႕သည္ ဤတရားကို လြယ္ကူစြာ သိနားလည္ႏိုင္ၾကမည္မဟုတ္ေခ်။ အေမွာင္ဖံုးလႊမ္း လ်က္- ရာဂတပ္စြဲေနေသာ သူတို႕သည္ သိမ္ေမြ႕နက္နဲ၍ အႏုျမဴသဖြယ္ ျမင္ႏိုင္ခဲေသာ (သံသရာ၏) အဆန္တရားကို ျမင္ႏိုင္ၾကမည္ မဟုတ္ေခ်။

No comments: