11/01/2008

ဥပရိပဏၰသပါဠိ(ျမန္မာျပန္)ဗါလပ႑ိတသုတ္မွ

ေသခါနီး အင္းပ်ဥ္၌ျဖစ္ေစ၊ ေညာင္ေစာင္း၌ျဖစ္ေစ တင္ထားေသာ၊ သို႕မဟုတ္ ေျမေပၚ၌ မထပဲလဲေလ်ာင္းေနေသာ သူမိုက္အား ေ႐ွးကျပဳခဲ့ေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ၀စီဒုစ႐ိုက္၊ မေနာဒုစ႐ိုက္၊ ယုတ္မာေသာ အျပဳအမူ(ကံ)တို႔သည္ ထင္လာကုန္၏။ ေပၚလာကုန္၏။ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏။ ရဟန္းတို႔ ဥပမာအားျဖင့္ ၾကီးစြာေသာ ေတာင္ထြဋ္၏ အရိပ္သည္ ညေနေစာင္းအခါ၌ ေျမျပင္၌ ထင္ကုန္၊ ျဖစ္ေပၚကုန္၊ လႊမ္းမိုးကုန္သကဲ့သို႔။ ထုိ႕အတူ မေကာင္းေသာ ကာယဒုစ႐ိုက္၊ ၀စီဒုစ႐ိုက္၊ မေနာဒုစ႐ိုက္ဟူေသာ ယုတ္မာေသာ အျပဳအမူတို႕သည္ ေသခါနီးျဖစ္ေသာ ထိုသူမိုက္အား ထင္ကုန္၏။ ေပၚကုန္၏။ လႊမ္းမိုးလာကုန္၏။

ရဟန္း - ထိုသို႕ နိမိတ္မ်ားထင္လာေသာအခါ - သူမိုက္အား ဤသို႕ေသာ အၾကံသည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ ငါသည္ေကာင္းမႈတို႕ကို မျပဳေလစြတကား။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းကို တားျမစ္ႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္တို႕ကို မျပဳမိေလစြတကား။ မေကာင္းမႈတို႕ကို ျပဳမိေလစြ။ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္းကို ဖယ္ရွားႏိုင္ေသာ ကုသိုလ္တို႕ မျပဳမိကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ လားရာ၊ ၾကမ္းၾကဳတ္ ညစ္ညဴးေသာ ဒုစ႐ိုက္မႈကို ျပဳမိကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႕၏ မေကာင္းေသာလားရာ (ဂတိ)သို႕ လားရာ၏။ (လားရေတာ့မည္)ဟု ၾကံစည္၏။ (စိတ္တြင္ျဖစ္၏။) ထိုသူမိုက္သည္ ပူေဆြး၏။ ပင္ပန္း၏။ ငိုေၾကြး၏။ ျမည္တမ္း၏။ ျပင္းစြာေတြေ၀ျခင္း ျဖစ္၏။ ဤသူမိုက္သည္ မေသေသးမီ မ်က္ေမွာက္ဘ၀၌ပင္ ဆင္းရဲျခင္း ႏွလံုးမသာယာျခင္းကို ခံစားရ၏။

ရဟန္းတို႕ - ထိုသူမိုက္သည္ ကိုယ္ျဖင့္၊ ႏႈတ္ျဖင့္၊ စိတ္ျဖင့္ ဒုစ႐ိုက္ကို က်င့္၍ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသသည္မွ ေနာက္၌ မေကာင္းေသာ လားရာ၊ ဖ႐ိုဖရဲက်ေရာက္ရာ အပယ္ငရဲသို႕ က်ေရာက္ရ၏။

ရဟန္းတို႕ - ဧကန္အလိုမရွိရာ၊ ဧကန္မႏွစ္လိုစရာ၊ ဧကန္ႏွလံုး မသာယာစရာတို႕ဟူသည္မွာ အမွန္အားျဖင့္ ငရဲကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏။

ရဟန္းတို႕ - ငရဲတို႕၌ အလြန္အကဲဆင္းရဲ၏။ ဥပမာျပဳရန္မလြယ္။ ထိုအခါ ရဟန္းတစ္ပါးက ျမတ္စြာဘုရားအား ဥပမာျပဳ၍ ေဟာေတာ္မူပါဟု ေလွ်ာက္ထား၏။
ရဟန္းတို႕ - ဥပမာျပရရင္ မေကာင္းမႈျပဳေသာ ခိုးသူ(လူဆိုး)ကို ဖမ္းမိ၍ ဤသူသည္ မေကာင္းမႈျပဳေသာ ခိုးသူ(လူဆိုး)ပါတည္း။ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးပါရန္ ရွင္ဘုရား(မင္း)တို႕ အား ျပသေလွ်ာက္ထားၾကရာ၏။ မင္းသည္ ထိုသူကို နံနက္အခ်ိန္တြင္ လွံအခ်က္(၁၀၀) ထိုး၍ သတ္ရန္ အမိန္႕ခ်မွတ္ရာ၏။

No comments: